بازارهای تاریخی اصفهان

اصفهان دارای بازارهای بزرگ و تاریخی زیادی می باشد که هم اکنون  در آن ها عمدتا صنایع دستی، پارچه و دیگر کالاهای مورد نیاز به فروش می رسد. البته تعدادی از بازارهای تاریخی اصفهان اگرچه هنوز هم وجود دارند، ولی کارایی گذشته خود را تا حدودی از دست داده اند. در زیر، نام تعدادی از بازارهای تاریخی معروف اصفهان ذکر می شود که معمولا شامل قسمت های مختلفی می شوند:

بازار اصفهان: میدان امام (میدان نقش جهان)

بازار قیصریه: خیابان حکیم – رو به روی مسجد حکیم

بازار بزرگ اصفهان: خیابان عبدالرزاق

بازار نقش جهان: میدان امام (میدان نقش جهان)

بازار هنر اصفهان: خیابان چهارباغ عباسی