باغ گل های اصفهان

باغ گل‌های اصفهان یکی از پروژه‌هایی است که در دهه ی هفتاد در اصفهان به پایان و بهره برداری رسیده است. از خصوصیات برجسته ی این باغ کارکرد چندگانهٔ تفریحی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی آن و همچنین به کار بردن عناصر معماری سنتی در بناهای باغ است. این باغ شامل انواع مختلف گل ها و گیاهان با رنگ ها و طرح های مختلف و زیبا می باشد. این باغ طبیعت بسیار زیبایی دارد.

باغ گل ها در میدان بزرگمهر – ابتدای خیابان سلمان فارسی قرار گرفته است.