شهرداری اصفهان

شهرداری یکی از بخش های مهم در عمران و آبادانی هر شهری است. در اصفهان نیز بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات شهری بر عهده شهرداری می باشد. شهرداری اصفهان در دوره های مختلف، فعالیت های زیادی را در حوزه های مختلفی همچون فضاهای سبز، حمل و نقل عمومی، آرامستان ها، عمران شهری و بسیاری از موارد دیگر انجام داده و این فعالیت ها موجب شده که اصفهان به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل شود.

شهرداری اصفهان به ۱۵ منطقه تقسیم شده است و شهرداری مرکزی اصفهان در میدان امام حسین (ع) قرار دارد. در شهریورماه سال ۱۳۹۶ آقای قدرت الله نوروزی به عنوان شهردار جدید اصفهان انتخاب شد.