صنایع دستی اصفهان

در عصر صفوی صنایع دستی در اصفهان رونق خاصی پیدا کرد و هنر و چیره دستی و مهارت هنرمندان و استادان بزرگ، نسل به نسل و با روش استاد و شاگردی به زمان حاضر انتقال یافته است. اصفهان همواره از مراکز مهم صنعت قلمزنی کشورمان بوده و هست. بیشترین‌‌ تعداد کارگاه‌های صنایع‌ دستی اصفهان از کارگاه‌ های قلمزنی‌ مس‌ و برنج‌ تشکیل شده است و تعداد شاغلان این‌ رشته نسبت به‌ دیگر رشته‌ها بیشتر است‌.

اصفهان صنایع دستی زیادی دارد که می توان به قلمزنی، خاتم کاری، مینیاتور، میناکاری، پارچه های زرباف و پارچه های قلمکار اشاره کرد که مسافران زیادی به آن ها علاقه مند هستند. البته آثار هنرى دیگرى مانند کاشى سازى، منبت کاری، گچبرى و گره چینى و مشبک هم در آثار تاریخى و بناهاى اصفهان چشم گردشگران را به خود جلب می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان