فرودگاه شهید بهشتی

اصفهان دارای یک فرودگاه بین المللی بزرگ و مهم به نام فرودگاه شهید بهشتی است. فرودگاه اصفهان از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های کشور است که در منطقه‌ای کویری در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری از شمال شرقی شهر اصفهان قرار گرفته است و مسافران زیادی از این فرودگاه برای سفرهای داخلی و خارجی خود استفاده می نمایند.