موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

استان اصفهان در مرکز ایران واقع شده‌ است.  این استان از شرق با استان‌ یزد، از شمال با استان‌ های سمنان، قم و مرکزی، از غرب با استان‌ های لرستان و چهارمحال و بختیاری و از جنوب با استان‌ های فارس و کهگیلویه و بویراحمد همسایه است.