اصفهان، نصف جهان

در زمان حکومت صفویان هنگامی که اصفهان برای دومین بار (پس از دوران سلجوقیان) پایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت. حتی امروزه نیز اصفهان مقدار زیادی از شکوه گذشته خود را حفظ کرده‌ است. بناهای تاریخی زیادی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند. اصفهان در سال ۲۰۰۶ به عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام بعداز مکه انتخاب شد. همچنین در سال ۱۳۸۸ به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی انتخاب گردید. این شهر به داشتن معماری زیبای اسلامی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پل‌های سرپوشیده، تونل‌های زیبا، کاخ‌ها، مساجد و مناره‌های منحصربه فرد معروف است. این امر باعث شده‌ است که در فرهنگ ایرانی، اصفهان، نصف جهان لقب بگیرد.