اصفهان شهر شهیدپرور

شهر اصفهان از جمله شهرهایی است که شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و انقلاب نموده است. گلستان شهدای اصفهان در نزدیکی آرامستان تخت فولاد قرار دارد. شهدای سرشناسی همچون شهید حسین خرازی، شهید احمد کاظمی، شهید محمود شهبازی، شهید اکبر آقابابایی، شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی، شهید آیت الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، شهید سید ابوالحسن شمس آبادی و بسیاری از شهدای بزرگوار دیگر در این مکان دفن شده اند.

گلستان شهدای اصفهان در خیابان سجاد جنب آرامستان تخت فولاد قرار دارد.