دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشگاه های دولتی شهر اصفهان و بزرگ‌ترین دانشگاه کشور از لحاظ وسعت است.

این دانشگاه هم اکنون دارای ۱۴ دانشکده می باشد و در رشته ها و گرایش های مختلف مهندسی و علوم پایه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

دانشگاه صنعتی اصفهان دارای ادارات، مراکز، دفاتر، خوابگاه ها، سامانه ها  و بخش ها و امکانات دیگر می باشد. همچنین کارکنان، هیئت علمی و استادان زیادی نیز در این دانشگاه حضور دارند.

در سطح بندی دانشگاه های کشور که در سال ۹۵ از سوی وزارت علوم صورت پذیرفت، دانشگاه صنعتی اصفهان همراه با چند دانشگاه دیگر در سطح اول دانشگاه های صنعتی قرار گرفت. این دانشگاه افتخارات زیادی در سطح کشور و حتی در سطح جهانی  کسب کرده است و از برترین دانشگاه های برتر کشور به حساب می آید و در بعضی از رتبه بندی های بین المللی هم حائز رتبه های خوبی شده است. داوطلبان آزمون های مختلف سراسری از نقاط مختلف کشور غالبا این دانشگاه را به عنوان اولویت های بالای خود  و گاهی اوقات به عنوان اولویت های اول خود در انتخاب رشته در نظر می گیرند و داوطلبانِ دارای رتبه های بسیار خوبی در این دانشگاه پذیرفته می شوند.

دانشگاه صنعتی اصفهان در محدوده بزرگراه آزادگان قرار دارد.