فضاهای سبز و بوستان های اصفهان

اصفهان دارای پارک ها و فضاهای سبز بسیار زیادی می باشد و بالاترین رتبه را از نظر سرانه فضای سبز در سطح کلان‌شهرهای ایران دارد. بوستان های کناره ی زاینده رود که به بوستان های ساحلی هم مشهور هستند، از مهمترین فضاهای سبزِ اصفهان می‌باشند. زیباترین و منحصر به فرد ترین فضای سبز اصفهان، بوستان جنگلی ناژوان است که در غرب اصفهان و در کنار زاینده رود قرار دارد. نام برخی از بوستان های ساحلی و غیر ساحلی از این قرار است:

  • بوستان‌های ساحلی: ناژوان، سعدی، زاینده رود، کودک، ملت، آیینه خانه، آبشار، مشتاق و باغ گل ها.
  • بوستان های غیر ساحلی: قلمستان، نقش جهان، استقلال، باغ فدک و باغ غدیر و پارک امام رضا.