پایانه های اصفهان

اصفهان دارای چهار پایانه مسافربری به نام های کاوه در شمال، صفه در جنوب، جی در شرق و زاینده رود در غرب این کلانشهر است.

پایانه های کاوه و صفه اصفهان کار انتقال مسافران به داخل استان و تمام نقاط کشور را برعهده دارند. پایانه های جی و زاینده رود معمولا برای سفرهای داخل استانی و یا شهرهای خاصی از استان های دیگر می باشند.