پل های اصفهان

اصفهان دارای پل های زیادی می باشد که برخی از آن ها قدمت تاریخی و شهرت زیادی دارند. این پل ها بر روی زاینده رود واقع شده اند.

پل های زیر، پل های تاریخی اصفهان می باشند:

پل خواجو، سی و سه پل (پل الله وردیخان)، پل مارنان، پل چوبی (پل جویی) ، پل شهرستان (پل جی).

قدیمی ترین پل اصفهان، پل شهرستان (جی) می باشد.

علاوه بر این، بعدها پل های دیگری نبز بر روی زاینده رود ساخته شده است که نام برخی از آن ها در زیر ذکر می شود:

پل فلزی اصفهان، پل بزرگمهر، پل غدیر، پل وحید، پل آذر اصفهان، پل فردوسی.