کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت در سال ۱۰۸۰ هجری و در زمان پادشاهی شاه سلیمان صفوی در باغ بلبل بنا شد. کاخ در دو طبقه و بر یک پایه‌ هشت ضلعی به بلندی ۱۳۰ سانتیمتر بنا گردیده است، بلندی کاخ هم نزدیک به ۱۴ متر می باشد.

کاخ را از چهار سمت، چهار ایوان باشکوه دربرگرفته است که نور لازم و کافی باغ را به فضای درونی بنا می رساند. فضای مرکزی بنا دارای مقرنس‌های گچی می باشد که به نقاشی آراسته شده و از چهار سمت به چهار ایوان باز می شود، به صورتی که طرح درونی بنا را به شکل چلیپا درمی آورد که در چهارطرف، چهار واحد ساختمانی طراحی شده و در کل با طبقه‌ بالا، هشت واحد جدا از هم طراحی شده است.

ایوان شمالی کاخ، حوضی مرمرین به نام حوض مروارید با عمق کم دارد. ایوان نیمروزی کاخ هم فرایندی آبشارگونه، در دیواره ایوان به صورت یک کانال قائم طراحی شده است.

همان طور که تعداد واحدهای ساختمانی ۸ تا است، حوض مرکزی هم هشت پهلو است و آجرهاک کف پوش هشت پهلویی نیز دارد. هم چنین اتاق های دو واحد ساختمانی آن نیز هشت پهلو می باشد.

در نمای بیرونی، کاخ تزیینات کاشیکاری جالبی در بالای حوض دارد که حاوی موارد مختلفی می باشد مانند نمادهای ملی و حماسی، اشاره به داستان های پندآموز، صحنه های شکار پرندگان و جانوران و گاه جانوران اسطوره ای همچون سیمرغ.

از باغ وسیع ” هشت بهشت ” مقدار زیادی باقی نمانده است. اما قصر تاریخی آن هنوز اثر جالبی است که پس از انقلاب، در اطراف آن، پارکی ساخته شده است.

متاسفانه از جام های بلور و نرده های چوب زرنگار اثری باقی نمانده است. به این دلیل که در دوره های پس از صفویان و خصوصا در زمان قاجاریه تغییرات زیادی در آن داده شده است. این تغییرات تا اندازه ای است که بعضی از جهانگردان، آن را از دوران قاجار محسوب کرده اند.

در اواخر قاجار این عمارت به مالکیت خصوصی اشخاص در آمد و از زیورهای گران بهای صفویه عاری گردید. به صورتی که امروز از آن همه شکوه و آب نماها و جوی های آب روان اثری باقی نمانده است. با این حال، هنوز زیبایی دوران صفوی این بنا برجای مانده است.

کاخ هشت بهشت در محور چهارباغ اصفهان قرار گرفته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان