سوئیت با تمامی امکانات- طبقه اول – کد ۶۱

سوئیت با تمامی امکانات- طبقه اول – کد ۶۱

اجاره سوئیت در اصفهان – طبقه اول

امکانات:تمامی امکانات با متراژ ۶۵ متر

آدرس: خیابان مشتاق دوم